Home
Home**Referenciezatvoriť   x

O nás

Pravá skutočnosť je tá, ktorú ostatní nazývajú fantáziou, má dlhšie trvanie, než čisto obchodné myslenie všedného dňa.

Gottlieb Duttweiler, švajčiarsky ekonóm

 Tvorivosť je vonkajším prejavom emócií. Vyúsťuje do jedinečnosti, neopakovateľnosti a sily zážitku. Je výrazom našej vnútornej podstaty, hlboko osobnou vecou, ktorú demonštrujeme smerom von. Je to sloboda vyjadrenia smerujúca k budúcnosti. Výsledkom je produkt, ktorý hovorí o nás a odovzdáva niečo ostatným. Touto jedinečnou premenou získavame niečo "naviac" spôsobom, ktorý nás obohacuje a uspokojuje.